top of page

VI TAR HAND OM SKROTBILAR PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT SÄTT

sergio-souza-XJg0Nwv0f88-unsplash.jpg

På WAC Recycling garanterar vi att bilen omhändertas enligt gällande miljölagstiftning. Allt det som urtappats eller demonterats under miljösaneringen återanvänds eller destrueras i enlighet med Naturvårdsverkets regler och anvisningar.

Vi betalar marknadsmässig ersättning för varje komplett bil som skrotas hos oss, är bilen ej komplett gör vi ett avdrag.

När ni lämnar en bil för bilskrotning behövs följande handlingar.

Om ägaren lämnar bilen för skrotning:

  • Det senaste registreringsbeviset.

  • Godkänd, giltig legitimation.


Om bilen lämnas för skrotning av ett ombud:

  • Det senaste registreringsbeviset signerat av ägaren.

  • I fältet övrig anmälan skriver ägaren: ”Jag godkänner att bilen säljs till skrot.”

  • Godkänd och giltig legitimation på inlämnaren och på ägaren.

Beställ registreringsbevis

Vad händer efter du lämnat bilen för skrotning?

Bilen avregistreras hos Trafikverket detta för att du inte skall drabbas av några kostnader.
Bilen saneras och demonteras enligt gällande regler och lagar.
Det sista som händer är att bilen sönderdelas i en speciell maskin där en viss sortering sker.

Slutligen transporteras dom färdiga fraktionerna till slutanvändare.

KONTAKTA OSS

Tack för ditt meddelande!

bottom of page