top of page
WAC_DSC0321.jpg
cont5.jpg

Våra Tjänster

Ett komplett återvinningsföretag att räkna med. Vi hjälper till med allt från helhetslösningen till ert industriföretag till den enkla återvinningstjänsten för privatpersoner.
Hos oss kan man återvinna all form av järn- och metallskrot, brännbart material, jordmassor och batterier mm. Vi har containers för alla behov och hämtar ditt skrot vid stora volymer. Hos oss kan du även skrota hela bilar på ett miljöriktigt sätt. Välkommen att boka den tjänst som passar er bäst!

bottom of page